Gudstjänst i närtidFör påskens gudstjänster v.g. klicka härGävle 


Fre 31/3 högtidlig eukaristisk tillbedjan 17:00 följt av mässa 18:00 och korsvägsandakt Under korsvägsandakten kommer kyrkoherden att sitta i biktstolen.


Lör 1/4 Mässa på filippinska 11:00


V.g. se påskens gudstjänster.Sandviken


Extra tillfälle till bikt på franska 16:00


V.g. se påskens gudstjänster.Ovanåker


V.g. se påskens gudstjänster.


Sörforsa


V.g. se påskens gudstjänster.
Tecknet + betyder att mässplikt uppfylls om man går i denna mässa.SANKT PAULI

KATOLSKA FÖRSAMLING I gävle

Kyrkan i Gävle är i regel öppen: mån-torsd 8-16, samt ca.45 min före varje mässa.


STIFTETS FASTEINSAMLING - UKRAINAGåvor till Sankt Pauli


Församlingen har ingen egentlig inkomst och är trots kyrkoavgiften beroende av frivilligas gåvor. Om du därför vill bidra till S:t Pauli Katolska Församling i Gävle kan du använda vårt bankgiro 5311-9368 eller Swisha till 123-561 10 82


Tack för ditt bidrag!
Möbler till gästrummen


Församlingen behöver köpa in enkla möbler till de nyrenoverade gästrummen. Om någon vill ge en gåva till detta så swisha till församlingen (123-561 10 82) och skriv "möbler". 


Varmt tack! 


Insamling till sakristian!


Församlingen har idag ett stort behov av riktade gåvor till sakristian (d.v.s. för underhåll- och inköp av liturgiska föremål). I församlingens ägo finns äldre, vackra mässhakar och korkåpor som sedan länge varit i behov av omsorg och restaurering. Förvaringen av textilier behöver också förbättras avsevärt genom tillverkning av lämpliga skåp så att inte fler textilier förstörs. Flera andra inköp av liturgiska föremål behöver också göras snarast. Till exempel så är missalet (mässboken) nästan helt trasigt. 


Swischa till 123-5611082 och skriv "Sakristia". 


Stort tack!

Design av websidan: f. Joakim Breding