Sankt Pauli Katolska Församling i Gävle

Vatten och Ande – Om dopets Sakrament

Ur en predikan tillskriven den hl.  Hippolytos (170 – 235).

Om nu människan genom Honom[Jesus Kristus] blir odödlig, blir hon också gudomliggjord. Men om vi gudomliggörs genom vatten och Helig Ande i dopet, då skall vi också efter uppståndelsen från dem döda vara Kristi medarvingar.

Därför ropar jag med en budbärares stämma: Alla folk och stammar, kom till den odödlighet som dopet ger! Detta är det vatten, förenat med Anden, som bevattnar paradiset[andligt liv], gör jorden fruktsam, låter växterna spira och varelsen leva … genom detta vatten föds människan till det nya andliga livet. I detta vatten döptes Kristus, över detta vatten sänkte sig Anden ner i en duvas gestalt.

Den som med tro stiger ner i detta nyfödelsens bad i dopets Sakrament, som avsvär sig djävulen och viger sig åt Kristus, den som tar avstånd från fienden och bekänner att Jesus Kristus är Guds Son - den lägger av sig ondas slaveriet och ikläder sig barnrätten hos Gud.

Den som med tro stiger ner i detta nyfödelsens bad i dopets Sakrament; återkommer från dopets bad som Guds barn och Jesu Kristi medarvinge.

Honom, Jesus Kristus och Hans livgivande Ande tillhör äran nu och i alla evigheters evighet. Amen.


Liturgiska högtider och festen fram till Askonsdag
18 Jan. Tisdag. S:t ERIKS DOMKYRKAS INVIGNING, fest

Jes 56:1, 6–7; {Ps 84:3–5, 10–11}; Joh 4:19–24Jes 2: 3 … »Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han skall lära oss sina vägar, Hans stigar vill vi följa« …

Joh 4: 23 »… den tid kommer, ja, den är redan här, då alla sanna gudstillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty så vill Fadern att man skall tillbe Honom. Gud är Ande, och de som tillber Honom måste tillbe i ande och sanning.«18–25 Januari, Böneveckan för kristen enhet


Joh 17: 21 Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom Du, Fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i Oss.

Då skall världen tro på att Du har sänt mig.

23 Jan. Söndag, Guds Ords söndag

Neh 8:2-4a, 5–6, 8–10; {Ps 19:8–10, 15}; 1 Kor 12:12–30; Luk 1:1–4; 4:14–21.

Joh 1: I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. 2Det fanns i begynnelsen hos Gud. 3Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. 4I Ordet var liv, och livet var människornas ljus…

14Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.

25 Jan. Tisdag, DEN HELIGE APOSTELN PAULUS OMVÄNDELSE, fest

Apg 22:3–16 eller Apg 9:1–22; {Ps 117}; Mark 16:15–18.

pg 9: 4 … »Saul, Saul, varför förföljer du mig?« Han frågade: »Vem är Du, Herre?« – »Jag är Jesus, Den som du förföljer.

Stig upp och gå in i staden, så får du veta vad du skall göra.«

6 Feb. Söndag, KYNDELSMÄSSODAGEN, HERRENS FRAMBÄRANDE I TEMPLET, fest

Mal 3:1–4; {Ps 24:7–10}; Heb 2:14–18; Luk 2: 22–40 eller Luk 2: 22–32.

Luk 2: 34 … »Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid – 35ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd – för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.«

11 Feb. Fredag, Den saliga Jungfru Maria av Lourdes, fest

1 Kung 11:29–32; 12:19; {Ps 81:10-11b, 12–15}; Mark 7:31–37.

Luk 1: 30»Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. 31Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. 32Han skall bli stor och kallas den Högstes son… 34Maria sade till ängeln: »Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.« 35Men ängeln svarade henne: »Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son… 38Maria sade: »Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.« Och ängeln lämnade henne

14 Feb. Måndag, S:T KYRILLOS, MUNK († 869), och S:T METHODIOS, BISKOP († 885), EUROPAS SKYDDSPATRONER, fest

Apg 13:46–49; {Ps 117}; Luk 10:1–9.

Matt 28: 18 … »Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. 19Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn 20och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.«

22 Feb. Tisdag, S:T KYRILLOS, MUNK († 869), och S:T METHODIOS, BISKOP († 885), EUROPAS SKYDDSPATRONER, fest

1 Pet 5:1–4; {Ps 23}; Matt 16:13–19.

Matt 16: 13 …»Vem säger människorna att Människosonen är? « … 16Simon Petrus svarade: »Du är Messias, den levande Gudens son.« 17Då sade Jesus till honom: »Salig är du, Simon Barjona, ty ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min Fader i himlen. 18Och Jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall Jag bygga min Kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. 19Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen.«

2 Mars. ASKONSDAGEN, början av Fastetiden. Fastetiden vill vara en förberedelse till firandet av Påsken.

 

Joel 2:12–18; {Ps 51:3-6a, 12–14, 17}; 2 Kor 5:20 – 6:2 Matt 6:1–6, 16–18.

Luk 15: 17  Då kom han till besinning och tänkte: ’Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här svälter jag ihjäl. 18Jag ger mig av hem till min far och säger till honom: Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. 19Jag är inte längre värd att kallas din son… 20Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fylldes av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. 21Sonen sade: ’Far, jag har syndat mot himlen och mot dig, jag är inte längre värd att kallas din son.’ 22Men fadern sade till sina tjänare: ’Skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den, och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. 23Och hämta gödkalven och slakta den, så skall vi äta och hålla fest. 24Min son var död och lever igen, han var förlorad och är återfunnen.’

 

Gåvor till S:t Pauli

Om du vill ge en gåva till S:t Pauli Katolska Församling i Gävle kan du använda vårt bankgiro 5311-9368 eller Swisha till 123-561 10 82.

Tack för ditt bidrag!