Gåvor till S:t Pauli

Om du vill ge en gåva till S:t Pauli katolska församling kan du använda vårt bankgiro 5311-9368 eller swisha till 1235611082

Katolska Kyrkans Katekes om botens Sakrament


Den inre omvändelsen: Tryck här

              Gudstjänstordning i påsktiden

   H.L Mässa firas varje Söndag kl 11:00

   under veckan, hl Mässa firas varje Onsdag kl 18:00

   bikttilfälle: före eller efter hl. Mässa


   Detta är min kropp som offras för er.

  Gör detta till minne av mig.

  Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod.

  Varje gång ni dricker av den, gör det till minne av mig.

Kristi Himmelsfärdsdag

                26 Maj

 varför står ni och ser mot himlen? Denne Jesus som har   blivit upptagen från er till himlen skall komma tillbaka just   så som ni har sett honom fara upp till himlen.


                    Högtids Mässa firas kl. 11 00


    Samtidigt vi ska ha första kommunionen firande

                     

                      Pingstdagen  5 Juni

När pigstdagen kom var de alla församlade. Då hördes plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem. Alla fylldes av Helig Ande och började tala andra tungomål, med de ord som

Anden ingav dem.

                      Högtids Mässa firas kl. 11 00


Under de nio dagarna mellan Kristi himmelsfärd och pingst brukar man hålla särskilda böner till den helige Ande.

År 2012 skrev f. Björn Göransson en pingstnovena som är formulerad med inspiration från klassiska katolska böner. Bönen har spritts ekumeniskt över Sverige och bes inför pingst av ett stort antal kristna från olika samfund.

 


Kom helige Ande, godhetens och sanningens Ande,

och fyll våra hjärtan med Din kärleks eld.

Ge oss ljus, ledning och inspiration

så att vi ser, förstår och handlar rätt.

Ge oss nåden att leva efter Kristi vilja

och följa Honom som är vägen, sanningen och livet.

Ge oss ett hopp förankrat i Gud, vårt ursprung och mål.
På Sveriges kristna råds hemsida kan man ladda ner pdf-filer med bönekort på många olika språk.

 Vår gemensamma bön inför pingst

Vatten och Ande – Om dopets Sakramen Ur en predikan tillskriven den hl.  Hippolytos (170 – 235).

Om nu människan genom Honom[Jesus Kristus] blir odödlig, blir hon också gudomliggjord. Men om vi gudomliggörs genom vatten och Helig Ande i dopet, då skall vi också efter uppståndelsen från dem döda vara Kristi medarvingar.

Därför ropar jag med en budbärares stämma: Alla folk och stammar, kom till den odödlighet som dopet ger! Detta är det vatten, förenat med Anden, som bevattnar paradiset[andligt liv], gör jorden fruktsam, låter växterna spira och varelsen leva … genom detta vatten föds människan till det nya andliga livet. I detta vatten döptes Kristus, över detta vatten sänkte sig Anden ner i en duvas gestalt.

Den som med tro stiger ner i detta nyfödelsens bad i dopets Sakrament, som avsvär sig djävulen och viger sig åt Kristus, den som tar avstånd från fienden och bekänner att Jesus Kristus är Guds Son - den lägger av sig ondas slaveriet och ikläder sig barnrätten hos Gud.

Den som med tro stiger ner i detta nyfödelsens bad i dopets Sakrament; återkommer från dopets bad som Guds barn och Jesu Kristi medarvinge.

Honom, Jesus Kristus och Hans livgivande Ande tillhör äran nu och i alla evigheters evighet. Amen.

Aktuellt:

*Aktuella stiftets riktlinjer:Tryck här

*Vikitga Länkar: Tryck här

*Synoden2023: Tryck här

*Påsk hälsning: Tryck här      

*Stiftets lokaler: Tryck här

Gåvor till S:t Pauli

Om du vill ge en gåva till S:t Pauli Katolska Församling i Gävle kan du använda vårt bankgiro 5311-9368 eller Swisha till 123-561 10 82.

Tack för ditt bidrag!