Församlingen

betjänas av

S:t Pauli Missionärer (MSP)

Aktuellt:

Sankt Pauli Katolska Församling i Gävle

 

 

Veckans text


KRISTI KONUNGENS DAG

 

 

1:a: Hes 34:11-12,15-17

Ps 23

2:a: 1 Kor 15:20-26,28

Ev:  Matt 25:31-46

°

1Kor 13:13

"Men nu bestar tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken"

S:t Pauli Katolska Församling Gävle 

Copyright 2009-2020