*Aktuella stiftets riktlinjer:Tryck här


*Vikitga Länkar: Tryck hä*Stiftets lokaler: Tryck här*Barnskyddsombud: Tryck härGåvor till S:t PauliOm du vill ge en gåva till S:t Pauli katolska församling kan du använda vårt bankgiro 5311-9368 eller swisha till 1235611082

                     

Aktuellt


F. Joakim Breding ny kyrkoherde i S:T Pauli församling från den 1 oktober 2022.


Kursen om katolska tro och liv

H/T 2022

19 oktober.

2/16/30 november

12 december.


trosundervisning för barn

(2022-2023)

välkommen med din anmälan till barnundervisning för läsår 2022/2023 i S:T Pauli församling


Katolska Kyrkans Katekes om botens Sakrament


Den inre omvändelsen: Tryck här
Vatten och Ande – Om dopets Sakramen Ur en predikan tillskriven den hl.  Hippolytos (170 – 235).Om nu människan genom Honom[Jesus Kristus] blir odödlig, blir hon också gudomliggjord. Men om vi gudomliggörs genom vatten och Helig Ande i dopet, då skall vi också efter uppståndelsen från dem döda vara Kristi medarvingar.

Därför ropar jag med en budbärares stämma: Alla folk och stammar, kom till den odödlighet som dopet ger! Detta är det vatten, förenat med Anden, som bevattnar paradiset[andligt liv], gör jorden fruktsam, låter växterna spira och varelsen leva … genom detta vatten föds människan till det nya andliga livet. I detta vatten döptes Kristus, över detta vatten sänkte sig Anden ner i en duvas gestalt.

Den som med tro stiger ner i detta nyfödelsens bad i dopets Sakrament, som avsvär sig djävulen och viger sig åt Kristus, den som tar avstånd från fienden och bekänner att Jesus Kristus är Guds Son - den lägger av sig ondas slaveriet och ikläder sig barnrätten hos Gud.

Den som med tro stiger ner i detta nyfödelsens bad i dopets Sakrament; återkommer från dopets bad som Guds barn och Jesu Kristi medarvinge.

Honom, Jesus Kristus och Hans livgivande Ande tillhör äran nu och i alla evigheters evighet. Amen.


 

Gudstjänstordning i ST. Pauli Kyrka

                     


Välsignad är Vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.


Han har välsignat oss med alla den andliga välsignelse som genom Kristus finns i himlen,

liksom Han  före världens skapelse har utvalt oss i Honom till att stå heliga och fläckfria inför Sig i kärlek.


 Onsdagar hl. Mässa kl. 18:00HL Mässa firas varje söndag kl 11:00.Bikt tillfälle. före eller efter Mässa
S:TA Birgitta av Vadstena 7 Oktober hl Mässa kl 18:00


        


Gåvor till S:t Pauli

Om du vill ge en gåva till S:t Pauli Katolska Församling i Gävle kan du använda vårt bankgiro 5311-9368 eller Swisha till 123-561 10 82.

Tack för ditt bidrag!