VILL DU LÄRA DIG MER OM DEN KATOLSKA TRON?
Om man vill bli katolik, eller har frågor om detta, bör man först och främst kontakta församlingen och boka ett samtal med kyrkoherden. Processen att bli katolik tar ca. 2 år. 


I samarbete med studieförbundet Bilda erbjuder församlingen en kurs för alla som vill lära sig mer om den katolska trons grunder. Kursen heter "Den katolska tron - en introduktion" och innebär att man under fyra terminer studerar Katolska kyrkans katekes. Kursen riktar sig främst till icke-katoliker och man är välkommen oavsett var man befinner sig i sin process. Vissa kommer för att de vill lära sig mer, andra för att de vill förstå en anhörig som är katolik, några kommer för att de redan innan fattat ett beslut om att bli katoliker. Oavsett varför så är det viktigaste att man kommer med en nyfikenhet och en villighet att lära sig. Kursen är även öppen för katoliker som behöver lägga en ny grund för sin tro. Kursen ges första och tredje onsdagen i månaden efter mässan i Gävle k.18.  


Kursen består av 4 terminer, men man kan alltid börja vid varje terminsstart. Det viktiga är att man före en eventuell upptagning i katolska kyrkan har gått alla fyra terminer. 
Höstterminen (termin 3) är öppen för anmälanDEN KATOLSKA TRON – termin 3Preliminärt program6/9 Kyrkan

KKK 748-975


20/9 De yttersta tingen

KKK 988-1065


4/10 Bönen 1 – Bönens uttrycksformer och bönens kamp, Kyrkans bud

KKK 269-2758, 2041-2043


18/10 Firandet av det kristna mysteriet

KKK 1066–1209


1/11 Alla Helgons dag, Högtid, Högmässa 18:00, eventuellt kurs efteråt


15/11 Sakramenten 1 – Initiationens sakrament som en enhet

KKK 1210–1419


6/12 Sakramenten 2 – Helandets sakrament och samvetet (öppen föreläsning)

KKK 1420–1532 och 1766-1802


20/12 Sakramenten 3 – Vigningens sakrament & Äktenskapets sakrament

KKK 1533–1666