VILL DU LÄRA DIG MER OM DEN KATOLSKA TRON?
Om man vill bli katolik, eller har frågor om detta, bör man först och främst kontakta församlingen och boka ett samtal med kyrkoherden. Processen att bli katolik tar ca. 2 år. 


I samarbete med studieförbundet Bilda erbjuder församlingen en kurs för alla som vill lära sig mer om den katolska trons grunder. Kursen heter "Den katolska tron - en introduktion" och innebär att man under fyra terminer studerar Katolska kyrkans katekes. Kursen riktar sig främst till icke-katoliker och man är välkommen oavsett var man befinner sig i sin process. Vissa kommer för att de vill lära sig mer, andra för att de vill förstå en anhörig som är katolik, några kommer för att de redan innan fattat ett beslut om att bli katoliker. Oavsett varför så är det viktigaste att man kommer med en nyfikenhet och en villighet att lära sig. Kursen är även öppen för katoliker som behöver lägga en ny grund för sin tro. Kursen ges första och tredje onsdagen i månaden efter mässan i Gävle k.18.  


Kursen består av 4 terminer, men man kan alltid börja vid varje terminsstart. Det viktiga är att man före en eventuell upptagning i katolska kyrkan har gått alla fyra terminer. Anmälan öppnar igen snart. DEN KATOLSKA TRON – termin 417/1 Människan: person, frihet, ansvar

KKK 1691-1775


7/2 Kardinaldygderna och de teologala dygderna, synden

KKK 1803-1876


21/2 Att vara kristen i samhället, personen i samhället

KKK 1877-1948


6/3 Lagen, nåden och rättfärdiggörelsen (MM)

KKK 1949-2040, 2044-2051


19/3 Mässa med upptagning och konfirmation, efterföljande fest


20/3 Du skall älska Herren din Gud

KKK 2052-2195


3/4 Du skall älska din nästa som dig själv (MM)

KKK 2196-2330


17/4 Du skall älska din nästa som dig själv

KKK 2331-2557


1/5 Ingen kurs


15/5 Bönen 2 – Herrens bön

KKK 2759-2865


5/6 Terminsavslutning - knytkalas


Preliminärt program