KONTAKT




Pastorsexpeditionen är öppen:

Måndag - Torsdag kl 8:00- 15:30


För frågor om mässtider, bokning av lokaler, dop, begravning och vigsel v.g. kontakta i första hand expeditionsansvarig kontorstid.


Expeditionansvarig: 

Evline Karam

gavle@katolskakyrkan.se

Tel:026 12 31 57

Blanketter, intyg och dokument



Kyrkoherde:

Fader Joakim Breding

joakim.breding@katolskakyrkan.se

Tel: +46 (0)709260068 


Adress: Södra Rådmansgatan 7, 802 51 Gävle

Tel: +46 (0)26 12 31 57

E-post: gavle@katolskakyrkan.se