TEMPUS PER ANNUM 2022Kära församling,


Detta brev påbörjdes dagen efter en av kyrkoårets största högtider, Epifania, och brevet publiceras jultidens sista dag, den dag då vi firar Herrens dop för att sedan träda in i den tid som kallas för Tempus per annum – "Tiden under året", den gröna tiden, en tid för stillsam andlig växt i det vardagliga.


Det finns någonting vackert i att gå in i detta anspråkslösa igen. De kanske lite tråkiga men viktiga rutinerna tas upp igen, den i yran av julmiddagar och släktingar förlorade goda ordningen för bön och andlig läsning kan återhämtas. Man får, styrkt av att lite mera högtidligt ha firat Jesu underbara födelse i Betlehem, träda in i den enkla relationen med honom i sin vardag. De fina högtidsdagarna i församlingen, med mycket folk i Gävle och på utposterna, körsång och smyckade kapell och kyrka får alltså nu klinga ut för det enklare.


Kyrkoherden anbefaller därför med detta brev att ni nu ser över era vanor för det andliga livet i er vardag. Är söndagsplikten (om avståndet tillåter) helt på plats? Finns möjligheten att kanske besöka vännen Jesus mot slutet av arbetsveckan i den eukaristiska tillbedjan som hålls, om så bara en gång i månaden? Hur ser det ut med din biktgång? Möjligheten att läka relationen med Jesus och hans kyrka finns varje onsdag kl.17:15, och om det inte passar då, på en tid du själv bokar.


Den 13/1 kl.18 firar vi i församlingen en rekviemmässa för avlidne påve Benedikt XVI. Denne kloke påve var kanske lika anspråkslös som ”Tiden under året” och trots akademiska titlar, egna välskrivna teologiska verk och en förmåga att uppskatta och bejaka hela den mångfald och rikedom som kyrkans liturgiska skattkammare erbjuder så fanns just den enkla relationen med Jesus alltid där, och den närdes av allt detta. Endast 7 år gammal skrev Joseph Ratzinger i ett julbrev, inte till tomten, men till Jesusbarnet att han önskade sig ”en grön mässhake, och ett Jesu hjärta”. Detta säger så mycket! Hans kärlek till liturgin och hans vilja att ha ett hjärta som Jesus fanns nog redan där då. Han kom att sluta sitt liv i samma enkelhet med orden ”Jesus, jag älskar dig” på sina läppar.


På hemsidans länksida lägger jag, med anledning av påvens bortgång, temporärt upp lite länkar till material som har med honom att göra. Jag rekommenderar varmt att ni fördjupar er i hans texter och tankegångar.


Till sist så påminner jag er om valet till pastoral och ekonomirådet. Man kan nominera kandidater fram till den 29/1 och ni finner all information om detta på hemsidan. Jag pålyser också igen församlingsfesten som inträffar samma dag efter högmässan. Glöm inte att regelbundet (som en god vana i vardagen!) titta på församlingens hemsida och då alltid gå in på ”Anslagstavlan” så att ni inte missar någonting viktigt.Er tillgivet, med omtanke, i Jesu heliga hjärta,


Kyrkoherde f. Joakim Breding

8/1-2023