Val till

Pastoral- och ekonomiråd


2023För information om hur man röstar klicka här
Vårterminen 2023 väljer församlingen ett nytt pastoral- och ekonomiråd. Sista valdagen är den 5/3 2023. Som registrerad församlingsmedlem kan man tillsammans med en annan registrerad församlingsmedlem lämna in förslag på kandidater till rådet. Nomineringar ska ha kommit in till valnämnden senast den 29/1 2023.


Blankett för nominering finns att hämta på expeditionen kontorstid samt på utposterna eller för nedladdning här. Nomineringar kan lämnas in till valnämnden, på kontoret i Gävle eller skickas med post till församlingen i Gävle. Observera att ni behöver informera den ni vill nominera om det som står nedan om vad rådet är samt om vad som förväntas av en rådsmedlem. Texten på denna sida kan laddas ner här.


Valnämnden består av:

 

Ordförande:


Kyrkoherde f. Joakim Breding

joakim.breding@katolskakyrkan.se

0709260068

 

Ledamöter:


Anne-Marie Sjöberg

amsjob@icloud.com

0702288184


Apollinaire Ndayishimiye

ndayapo@yahoo.fr

0722129073Vad gör ett pastoral- och ekonomiråd?Sankt Pauli församling har ett "blandat råd", rådet arbetar således både med pastorala- och ekonomiska frågor. Detta innebär att rådet har två funktioner:


"Under ledning av församlingens kyrkoherde och tillsammans med andra medarbetare ska församlingens pastoralråd främja och utveckla församlingslivet. Pastoralrådet ska stödja kyrkoherden och dem som av Stiftets biskop har fått själavårdande uppdrag i församlingen." (Ur Stiftets församlingsordning, §10.1)


och


"Ekonomirådet ska visa omsorg om församlingslivet och verka för dess utveckling, samt uppmärksamt följa och främja församlingens ekonomiska ställning." (Ur Stiftets församlingsordning, §11.1)Man kan alltså säga att rådets uppgift är att stödja kyrkoherden i hans arbete, främja, utveckla och visa omsorg om församlingslivet, och engagera sig i- och främja församlingens ekonomi. 


Rådsmedlemmarna ska därför inte, som i politiken, fungera som representanter för olika partier och viljor, utan de ska väljas med tanke på rådets viktiga tjänst. Detta bör beaktas både när man nominerar kandidater och när man röstar i valet. Tänk alltså inte framförallt på vad du själv vill utan försök att se till rådets uppgift och församlingens bästa i stort de kommande åren.  Vem är valbar?Varje konfirmerad församlingsmedlem som är registrerad i Stiftets medlemsregister och som senast valdagen har fyllt 18 år, samt lever i uppriktig trohet mot vad kyrkan lär, har erfoderlig kompetens och regelbundet deltar i församligens liv, är valbar till rådet. Präster, diakoner och anställda i församlingen är inte valbara. Dessa är de mest grundläggande kraven för valbarhet (jmf. Stiftets församlingsordning §3.1-5).Hur länge sitter man med i rådet?Ett mandat är 4 år. Vad förväntar sig kyrkoherden av blivande rådsmedlemmar?Kyrkoherden i Sankt Pauli ser framför sig att rådet i normalläge sammanträder ca. 4-6 gånger per år. Vid dessa ordinarie möten förväntas rådsmedlemmarna delta de flesta gångerna. Deltagandet innebär fysisk närvaro på mötet. Dagar, tider och platser för dessa möten kan variera. De flesta möten bör hållas i Gävle men möten på utposterna då och då är också önskvärt. Det valda rådet kommer gemensamt överens om allt detta vid rådets första möte. Rådsmedlemmarna förväntas också delta på församlingsmötet varje år. 


Utöver detta grundläggande förväntar sig kyrkoherden givetvis av varje rådsmedlem ett hjärtligt engagemang och en bedjande och positiv närvaro i församlingens liturgiska, pastorala och sociala liv. Vilka är de viktiga datumen att hålla ordning på beträffande valet?29/1        Sista dagen för nominering av kandidater

19/2        Valsedlarna ska finnas på plats(och man kan därmed förtidsrösta)

4/3-5/3   Valdagar (mer detaljer om valet kommer senare)

16/4        Församlingsmötet äger rum