OKTOBERBREV 2022


 

Som ni redan vet så är jag nu er nye kyrkoherde och ni är min församling. Tidigare har jag varit kaplan i Sankta Eugenia församling i Stockholm och Kristus Konungens församling i Göteborg, så detta blir min första kyrkoherdetjänst. Jag är mycket glad över den uppgift som biskop Anders Arborelius har gett mig och jag ser fram emot att bygga upp någonting gott tillsammans med er här i Sveriges äldsta katolska landsortsförsamling Sankt Pauli.

 

På flera sätt har Gävle varit välkomnande de första dagarna. Staden har visat sitt vänligare ansikte tack vare solskenet och de vackra höstfärgerna och jag har mött många goda katoliker med fromma önskemål som värmer ett prästerligt hjärta.

 

En av de första sakerna jag behöver göra är att bekanta mig med utposterna och innan oktobers slut så har jag besökt Sandviken, Ovanåker och Sörforsa. Jag har insett att en av utmaningarna för en kyrkoherde här är att värna en andlig sammanhållning bland katolikerna i detta stora geografiska område som en präst knappast på ett, för alla, tillfredsställande sätt kan täcka med sin närvaro. Jag tror att det är viktigt att ni erkänner värdet i utposterna samtidigt som ni fostrar ett inre andligt band till församlingskyrkan i Gävle som måste vara hjärtpunkten för vårt gemensamma katolska liv här.

 

Som det ser ut nu och för en obestämd tid framåt så faller jag in i den gudstjänstordning som låg när jag kom och bredvid detta så sker andra saker lite ad experimentum. Jag prövar mig fram och ser vad som verkar bära frukt. Över tid kommer jag bättre förstå sammanhanget och då kan jag gestalta ett schema för mässorna som fungerar både för en ensam präst och för folket. Jag tror att det är viktigt att hitta en regelbundenhet som inte omöjliggör en viss flexibilitet och som fungerar över tid utan att bli för tung för en präst att bära upp. Regelbundenheten kan åt församlingen skänka den stabilitet som främjar andlig växt och fördjupning. Alla kommer givetvis inte att bli helt nöjda med hur det blir, men jag hoppas att det schema som till slut läggs ska bli ett som vi kan leva med och växa i.

 

En tidig kungörelse i och med detta brev är att det kommer att ordnas en kallelsekväll i församlingskyrkan i Gävle den 7 december. Då kommer p Thomas Idergard SJ från Stockholm för att möta dem som urskiljer. Alla som funderar- och ber över en andlig kallelse till ett liv som präst eller till ordenslivet får gärna notera datumet i sin kalender. Mer info kommer när det närmar sig.

 

Den kommande veckan är jag i Neapel måndag till onsdag då en kvinna från Sverige ikläds sin ordensdräkt efter en längre prövotid. Bed gärna för henne!

 


Er tillgivet i Jesu och Marie hjärtan,

 

kyrkoherde f. Joakim Breding