DOP I SANKT PAULIAtt låta sitt barn döpas innebär att man öppnar en dörr till ett nytt liv för barnet. Dörren leder in till kyrkans sakramentala liv. Barnet dör bort från synden för att ta emot "barnaskapets ande" och uppstå som ett "Guds barn". Detta barn växer sedan andligt, närd av de övriga sakramenten (bikt, kommunion, konfirmation m.m.) som läker, renar, styrker, och helgar människan. Barnet inlemmas också i och med dopet i Kyrkan som är "Kristi mystiska kropp" och blir en del i en gemenskap som är världsvid men som också spränger tidens gränser genom att skänka ett andligt syskonskap med alla heliga som gått före. 


Dopet förbereds lämpligen genom ett eller två dopsamtal. Informationsfolder om dopet finns här.Ni som önskar att döpa ert barn behöver göra följande:   • Kontakta expeditionen i Sankt Pauli, Gävle. Fråga om ni är registrerade medlemmar i katolska kyrkan i Sverige. Info och blankett för registrering finns här


  • Boka ett första samtal med prästen.   • Fyll i följande blankett för barnet. 


  • Köp dopljus och ordna med en dopklänning till barnet.