Info om insamlingen till sakristian


Insamlade gåvor hittills: 12500kr