Sakristian 2024


2024 hoppas vi på att kunna förnya sakristian i Gävle så att den fungerar och stämmer bättre till andakt före de heliga handlingar som förbereds där. Vi hoppas på att kunna bygga gedigna och vackra möbler som harmoniserar med byggnaden i övrigt och är bättre lämpade för förvaring av åtminstone några av de äldre textilier som församlingen har i sin ägo. Även förvaringen av de liturgiska kärlen är i dagsläget mycket bristande. För allt detta har en arkitekt, Gabriel Danielsson, anlitats och vi har kontakt med snickare för tillverkning.


Några av församlingens mässhakar kommer från den gamla kyrkan och kan till och med ha tagits med från Stockholms hov då församlingens förste kyrkoherde, p. Giovanni Carlo Moro, flyttade därifrån till Gävle. Pater Moro stod mycket nära änkedrottningen Josefine som var katolik, han fanns vid hennes sida vid hovet. Han hörde även hennes sista ord och förrättade hennes begravning. I en text vi har i vårt arkiv kan vi läsa att han just tog med sig "mässkrudar" när han flyttade hit till oss. 

 

Några av de äldre mässhakarna är också i skriande behov av restaurering och vi har nu varit i kontakt med Uppsala Domkyrkoateljé för detta arbete. Detta är en del av hela projektet som vi kallar för "sakristian". 

 

Om du vill bidra till att detta projekt kan genomföras, skänk då en gåva till församlingen och märk den med "sakristian”. Swish:123-5611082 eller bankgiro 5311-9368

 

Varmt tack för ditt bidrag!

fader Joakim Breding, kyrkoherde

Projektets tre delar


1. Arkitektens arbete med ritningen (detta arbete är nu finansierat och avslutat)

2. Tillverkningen av möblerna

3. Restaureringen av mässhakarna


Dessa delar utgör en helhet, men om det, av någon oönskad anledning, inte skulle gå att genomföra hela projektet så kan åtminstone den tredje delen av projektet genomföras helt eller delvis med stöd av de insamlade medlen.