VILL DU LÄRA DIG MER OM DEN KATOLSKA TRON?
Om man vill bli katolik, eller har frågor om detta, bör man först och främst kontakta församlingen och boka ett samtal med kyrkoherden. Processen att bli katolik tar ca. 2 år. 


I samarbete med studieförbundet Bilda erbjuder församlingen en kurs för alla som vill lära sig mer om den katolska trons grunder. Kursen heter "Den katolska tron - en introduktion" och innebär att man under fyra terminer studerar den katolska kyrkans katekes. Kursen riktar sig främst till icke-katoliker och man är välkommen oavsett var man befinner sig i sin process. Vissa kommer för att de vill lära sig mer, andra för att de vill förstå en anhörig som är katolik, några kommer för att de redan innan fattat ett beslut om att bli katoliker. Oavsett varför så är det viktigaste att man kommer med en nyfikenhet och en villighet att lära sig. Kursen är även öppen för katoliker som behöver lägga en ny grund för sin tro. Kursen ges varannan onsdag efter mässan i Gävle k.18. 
Följande datum gäller för vårterminen 2023:


18/1, 1/2, 15/2, 1/3, 15/3, 29/3, 12/4, 26/4, 10/5, 24/5, 7/6 


Kursen är fortfarande öppen för anmälan. Om du vill börja kursen i efterhand v.g. kontakta kyrkoherden.