ADVENTSBREV 2022


 

Kära församlingsmedlemmar,

 

Efter snart två månader i församlingen så är det tid att som utlovat i oktoberbrevet presentera en gudstjänstordning för församlingen. Denna ordning träder i kraft i och med det nya kyrkoårets början första advent 2022.


I stora drag så fortsätter församlingens liv som tidigare men med vissa tillägg och justeringar. Utposternas mässor, och mässor på andra språk kommer att annonseras mera tydligt i församlingen för att visa på att dessa mässor, trots avstånd, finns för alla. Måndagarna blir kyrkoherdens stilla dag utan inplanerade åtaganden om inte fester eller högtider infaller då.


Den stilla mässan som firats sporadiskt kl. 7:30 på tisdagsmorgnar de senaste veckorna kommer nu att ingå i den ordinarie ordningen, och en fast tid för bikt från 17:15-17:45 införs före mässan på onsdag kväll. På fredagarna kommer eukaristisk tillbedjan att hållas kl. 17 följt av mässa kl. 18 och rosenkrans, detta med undantaget den första fredagen i månaden då mässan ”flyttas” till Jesu Hjärtas kapell i Sörforsa som behöver få mer än en mässa i månaden, och för att kapellet faktiskt, såsom den första fredagen, är vigt åt Jesu Hjärta. Kanske kan det bli en vacker sedvana både för familjer och ensamstående som inte bor i Sörforsa att bemöda sig om att någon gång per termin besöka denna mässa? Detta för församlingens enhets skull, men framför allt för att ära Jesu heliga Hjärta som bultar också för vår enhet.


Lite för att kompensera för denna ”flytt”, men ännu mer för att uppmuntra en annan god sedvana, så införs också en mässa i församlingskyrkan den första torsdagen i månaden följt av eukaristisk tillbedjan då i kyrkan med mera dämpad belysning för att bättre inviga oss i att vi vakar i mörkret med Jesus i Getsemane. Den första torsdagen är särskilt vigd åt Eukaristin, Kristus som Brudgum och Evig Överstepräst. Vi kommer därför i samband med detta att särskilt tacka för Eukaristin och Prästämbetets gåva, be gottgörelseböner inför Kristus för synder mot det allraheligaste sakramentet, samt be om nya prästkallelser.


Den andra och fjärde lördagen i månaden firas mässa i Gävle i samband med undervisningen och den tredje lördagen firas mässan i Sörforsa då Moder Teresa-systrarna kommer för att hålla i katekesen där. I Ovanåker firas mässan som tidigare ungefär två söndagar i månaden, men nu inte längre varannan söndag utan den andra och fjärde söndagen. Utöver detta införs efter årsskiftet en mässa i Ovanåker en veckodag i månaden (dag och tid ännu inte fastställd), detta i samband med att kyrkoherden håller i konfirmationsundervisningen där. Den 30/12 firas också kvällens mässa i Ovanåker för att markera att kapellet där är vigt åt den Heliga Familjen. Mässor i Sandviken fortsätter att firas varje söndag kl. 9 och ytterligare mässor kan tillkomma vid särskilda tillfällen. Utöver allt detta ovan så kommer mässor i regel alltid att firas i Gävle på fest- och högtidsdagar, också om ingen mässa enligt ordinarie ordning firas där den dagen.


Denna ordinarie gudstjänstordning, och julens gudstjänster, kommer att finnas på församlingens nya hemsida som öppnas samtidigt som detta brev publiceras. På förstasidan där kommer man alltid att kunna läsa veckans gudstjänster (med en viss utsträckning kring veckan) med eventuella avvikelser från den ordinarie ordningen. Min förhoppning är att alla, inklusive undertecknad, ska kunna leva med denna ordning, och, även om man kanske inte får allt man skulle önska, finna tillräcklig näring för tron. Ordningen försöker se till församlingen som helhet med utposter och församlingskyrka samt skänka er ett varierat utbud av möjligheter att på lite olika tider och sätt delta i det mysterium som Eukaristin är. Med tiden kan givetvis ordningen revideras och förändras ytterligare.


Ett sista ord om gudstjänsterna: i advent så kommer mässorna på tisdagsmorgnarna att firas på ett lite speciellt sätt och med sång. Vi kommer då att fira mässan i hög grad på latin som en så kallad Rorate-mässa. Denna Maria-mässa firas i skenet av endast levande ljus och vi tänker då särskilt på Bebådelsen och hur den heliga Jungfrun väntade på att få föda Sonen till världen. Jag bjuder in er särskilt till dessa stämningsfulla mässor som verkligen kan befästa oss i gemensam väntan på Kristi ankomst i fattigdom. Mässorna på tisdagsmorgnarna i advent kommer att, eftersom vi då sjunger, att behöva börja redan 7:20 så att folk hinner till arbete och skola.


Till sist så vill jag säga att ungdomsverksamheten har kommit i gång igen och avsikten är att unga vuxna och ungdomar träffas ungefär varannan fredag efter kvällsmässan för fördjupning, sociala aktiviteter och bön. Kursen ”Den katolska tron – en introduktion” fortsätter varannan onsdag och icke-katoliker som är nyfikna på katolsk tro eller katoliker som behöver lägga en ny grund är fortfarande varmt välkomna att anmäla sig. Det finns plats!

 

Med en önskan om en rikt välsignad adventstid,


er Kyrkoherde f. Joakim Breding