Val till

Pastoral- och ekonomiråd


2023SÅ HÄR RÖSTAR MAN!
Valsedlar, valkuvert och ytterkuvert finns att hämta i församlingens kapell och kyrkor samt på församlingsexpeditionen i Sankt Pauli i Gävle från och med den 19 februari 2023.

Från och med den 19 februari 2023 kan du förtidsrösta.


Valdagar är 4 och 5 mars 2023 och då sker röstning på plats i Sankt Pauli i Gävle.Kyrkoherden ber alla som röstar tänka på att rådet ska stödja kyrkoherden i arbetet med både ekonomiska frågor och pastorala frågor och i arbetet med hela regionen (d.v.s. Gävle, Ovanåker, Sandviken och Sörforsa). Rösta dörför inte bara på den du direkt känner igen, utan tänk på rådets uppgift, läs om kandidaterna, prata gärna med dem och välj sedan hur du röstar. Så här gör du


  1. På valsedeln finns namnet på valbara kandidater. Du kan rösta på högst 7 kandidater. Det gör du genom att kryssa för kandidatens namn.
  2. När du fyllt i din valsedel lägger du den i ett valkuvert som du sedan klistrar igen. Tänk på att INTE skriva något på valkuvertet.
  3. Lägg sedan valkuvertet i ett ytterkuvert.
  4. På ytterkuvertet skriver du ditt namn och personnummer.


 

Förtidsrösta


Om du vill rösta i förtid ska du lämna ytterkuvertet till församlingsexpeditionen eller skicka ytterkuvertet (i ett annat kuvert) med post till församlingsexpeditionen och det måste ha kommit in SENAST sista valdagen den 5 mars 2023 för att räknas med.

 

Även om du har förtidsröstat kan du rösta på valdagen, Det är den sist lämnade valsedeln som räknas.


 

Rösta på valdagarna


Då tar du med ytterkuvertet till församlingsexpeditionen och lämnar det till valförrättarna, eller så fyller du i på plats. Valsedlar, kuvert och ytterkuvert finns tillhanda.


Följande tider kan man komma och rösta på plats:


Lördag 4 mars kl. 10-12, 14-16

Söndag 5 mars kl. 9-10:45, 12:15-13, 16-18


 

Om man inte kan själv


Det är inte tillåtet att rösta genom ombud men det går bra att hjälpa någon som inte kan att fylla i valsedel, lägga i valkuvert och i ytterkuvert och skriva namn och personnummer på den som har röstat och sedan lämna eller skicka till församlingsexpeditionen.Fader Joakim hämtar ytterkuvert


Fader Joakim kommer att ta med ifyllda valsedlar lagda i kuvert och ytterkuvert följande dagar på utposterna:


Sörforsa 3/3 i samband med mässan kl.17. 

Sandviken 5/3 i samband med mässan kl. 9

Ovanåker 26/2 i samband med mässan kl. 15


Observera att det inte är tid att fylla i valsedlar vid dessa tillfällen. Fader Joakim hämtar klara ifyllda valsedlar, lagda i kuvert och ytterkuvert på vilket namn och personnummer står.