Konfirmandundervisning


Gävle 2023-2025


Det andra läsåret för konfirmandgruppen som nu heter "Sankt Filip Neri" börjar igen till hösten tisdagen den 3 september.Alla datum m.m. finns här:

www.bilda.nu/sankt-filipViktigt: Föräldramöte 15/9 efter högmässa och kyrkkaffe. 
Tiden är 17:30-19:30.


Konfirmanderna förväntas, utöver undervisningen delta i den heliga mässan varje söndag och påbjuden högtid, samt engagera sig i församlingens liv.