Konfirmandundervisning i Gävle 2023-2025Konfirmandundervisningen i Gävle börjar den 5 september 2023.Man kan börja i undervisningen om man är född något av åren 2007-2010. V.g. kontakta kyrkoherden om du har frågor. Anmälan sker före den 5 september på följande länk:Undervisningen kommer att ges två tisdagar i månaden under två år. Utöver detta är vissa andra aktiviteter, samt läger och resor obligatoriska. Mer info om detta ges vid terminens början. Utöver undervisingen förväntar vi oss att konfirmanderna åtminstone går till den heliga mässan varje söndag och på påbjudna högtider. Mässa på vardagar ersätter inte söndagens mässa. 


Följande datum för undervisningen gäller:


5/9, 19/9, 3/10, 17/10, 7/11, 21/11, 5/12, 19/12


Tiden är 17:30-19:30. 


Föräldramöte: 17/9 efter högmässa och kyrkkaffe.