Katekes för barn och unga
Katekes betyder egentligen "muntlig undervisning" men begreppet är mångtydigt. Vi talar bl.a. om "katekeser" och då syftar vi på böcker som ger undervisning om katolska kyrkans lära och vi talar om katekes som den "händelse" som ett undervisningstillfälle är. Självklart kan katekes ha en social, karitativ, praktisk och liturgisk sida, människan lär sig på många olika sätt, men grundläggande är och förblir ändå just det muntliga traderandet av sanningar, vittnesbördet, som skänker kunskap om Guds frälsande kärlek och som inviger människan i en djupare vänskap med Jesus Kristus. 


De katolska biskoparna har som en av sina viktigaste uppgifter att förmedla tron i dess helhet till folket i det egna stiftet. Kyrkoherdarna ansvarar för katekesen i sin försmaling och andra präster och diakoner, men också lekmän, som undervisar deltar i kyrkoherdens uppdrag.


Anmälan till Höstterminen 2024 i Gävle är öppenObs: Från och med läsåret 24-25 kommer vi att behöva ta in en årsavgift på 120kr/barn i undervisningen. Undervisningen kostar ingenting men vi behöver täcka kostnaden för material, böcker m.m. Det statliga stödet till trossamfund har minskat kraftigt och Bilda kan tyvärr inte längre hjälpa oss med alla kostnader. Det finns andra församlingar som tar in en liknande avgift som vi. Hoppas att ni har förståelse för detta!


Om kostnaden verkligen skulle hindra er att låta era barn delta i undervisningen så prata med kyrkoherden. Kostnaden får inte vara något problem! Klicka på helgonnamnet för att komma till anmälan:
Grupp 1 "Guds Moder Maria" (i regel för barn födda 2017)


Grupp 2 "Sankta Imelda" (i regel för barn födda 2016)


Grupp 3 "Sankt Franciskus" (i regel för barn födda 2015)


Grupp 4 "Sankt Thomas av Aquino" (i regel för barn födda 2014)


Grupp 5 "Sankt Lucia" (i regel för barn födda 2013)


Grupp 6 "Sankt Johannes Don Bosco" (i regel för barn födda 2012 och 2011)Grupp 1 och 2 är förberedelsegrupper inför första kommunion. 
Schemat för lördagarna under hösten blir:10:00-10:45 Undervisning

10:45-11:00 Kort paus före mässan

11:00-11:45 Den heliga mässan

11:45-12:15 Fika

12:15-13:00 UndervisningKATEKES I GÄVLE VT24

KATEKES I OVANÅKERKatekes för barn i olika åldrar i Ovanåker med omnejd som förbereder sig på att ta emot konfirmationens sakrament. Aktuella datum är följande:


25/1, 22/2, Palmsöndag 24/3 (genomgång av påsken), 25/4, 16/5,


Konfirmandläger 24-26/5


Mer info om lägret kommer senare. 

KATEKES I SÖRFORSAI Sörforsa håller Moder Teresa-systrarna i katekesen för de mindre barnen. Denna katekes ges den 3:e lördagen i månaden i samband med mässa och mat.