JULENS GUDSTJÄNSTER 2022-23Med reservation för ändringar.Gävle - Sankt Pauli kyrka


Lördag 24/12, Julnattens mässa, 23:00 +


Söndag 25/12, Juldagens mässa 11:00 +


Fredag 30/12, Heliga familjen, fest, mässa 7:30


Söndag 1/1, Guds heliga moder Marias högtid, högmässa 18:00 +


Tisdag 3/1, Jesu heliga namn, mässa 7:30


Onsdag 4/1, mässa, 18:00


Fredag 6/1, Epifania - Herrens Uppenbarelse, högmässa 10:00 +Sandviken, Sankt Henriks kapell


Söndag 25/12, Julottans mässa 9:00 +


Lördag 31/12, stilla helgsmålsmässa, Guds heliga Moder Marias högtid, 16:00 +Sörforsa - Jesu Hjärtas kapell


Lördag, 24/12, Mässan på julaftons kväll 16:00 +


Torsdag, 5/1, Helgsmålsmässa, Epifania - Herrens uppenbarelse, 16:00 +Ovanåker - Heliga familjens kyrka


Måndag, 26/12, mässa på Annandag jul, Sankt Stefanos, 9:00 


Fredag, 30/12, Heliga familjens fest (patronatsfest), högmässa 16:00


Fredag 6/1, Epifania - Herrens uppenbarelse, mässa 15:00 +

Tecknet + betyder att mässplikt uppfylls genom deltagande i denna mässa.