Biskopens visitation 2023Fredag 15/12


17:56 Biskopen hämtas på stationen

18:45 Mässa

Ca. 19:30 Föredrag för ungdomar och unga vuxna: Om Kristi efterföljelse


Lördag 16/12


8:00 Laudes med kyrkoherden

8:45 Biskopens frukost hos kyrkoherden

9:30 Biskopen tittar i kyrkböckerna m.m.

12:00 Mässa (på spanska) med spanska missionen, efterföljande lunch* och aktiviteter

17:45 Vesper med pekrådet

18:15 Middag och samtal med pekrådet, kvällen avslutas med completorium.


Söndag 17/12


7:30 Laudes med kyrkoherden

8:00 Enkel frukost med volontärer och anställda

10:00 Högmässa + med festligt kyrkkaffe efteråt

13:15 Avfärd till Ovanåker

15:30 Mässa i Ovanåker, efterföljande kyrkkaffe med församlingen

17:30 Hemfärd till Gävle

20:04 Tåg till Stockholm


*Lunchen innebär att spanska missionen tar med biskopen på lunch. Pilgrimerna har betalat för detta i förväg genom sin anmälan till vallfärden. De flesta går till en restaurang, några stannar i församlingssalen. Församlingsmedlemmar får ordna sin lunch på egen hand, antingen genom att ta med något till församlingshemmet eller äta ute. Aktiviteterna efter lunchen är för alla. Det blir lekar och annat roligt!