Särskilda händelser i församlingen

MinistrantövningarOnsdagen den 13/3 kl. 18:45 (inför Sankt Josefs dag 19/3 då kardinalen kommer)


Lördagen 23/3, kl.14:00 inför Palmsöndag och den heliga Påsken.


UNGDOmar och unga vuxna!


Ungdomar och unga vuxna träffas ungefär varannan fredag efter mässan på kvällen kl.18 i Gävle. Vi äter mat och möts för föredrag, sociala aktiviteter, fördjupning i det andliga livet, spel, lekar, film m.m.


Nästa träff: 23/2
För info kontakta Wiktoria: 0760160232

wiktoria.nuri@live.se