Sankt Pauli Katolska Församling i Gävle

"Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till darskap? Ty eftersom världen, omgiven av Guds vishet, inte lärda känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom darskapen i förkunnelsen rädda dem som tror  "

1Kor  1:20-21