Sankt Pauli Katolska Församling i Gävle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det händer

i församlingen snart:

• Aktuell Kungörelse»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

"Men nu bestar tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken"
1Kor 13:13

 

 

 

Församlingen

betjänas av

S:t Pauli Missionärer (MSP)

°
Terms of Use     Privacy Statement   
S:t Pauli Katolska Församling Gävle  Copyright 2009-2012

 

Veckans text

KRISTI KONUNGENS DAG

 

1:a: Hes 34: 11-12,15-17


Ps 23

    

2:a: 1Kor 15:20-26,28

 

Ev: Matt 21:31–46

Info till barn och föräldrar!

I Gävle kyrkan har vi
vuxen- och barnundervisning
 
på varje 2:a och 4:e
lördag i manaden, kl. 10.00

Nästa träff - på lördag den 13:e december

Ny bok av vår kyrkoherde "Inbjudna av kärleken" är nu tillgänglig även på svenska