Församlingen

betjänas av

S:t Pauli Missionärer (MSP)

Aktuellt:

 

 

*Kalendarium


 
 

 

 

 

 

Sankt Pauli Katolska Församling i Gävle

 

 

Veckans text


 13:e SÖNDAGEN

 

 

1:a: 1Kung 19:16,19-21

Ps 16

2:a: Gal 5:1,13-18

Ev:  Luk 9:51-62

"Men nu bestar tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken"

°

1Kor 13:13

S:t Pauli Katolska Församling Gävle 

Copyright 2009-2019